[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
AKTUALITY
01.05.2015
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY www.oslavicka.cz
Od května jsou v provozu nové internetové stránky obce Oslavička www.oslavicka.cz. Najdete zde všechny aktuální informace, ale na finální podobě se ještě pracuje. Staré informace naleznete zde na www.oslavicka.profitux.cz.

17.04.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

06.04.2015
Zdravý domov Vysočina
pořádá hvězdicový pochod

23.03.2015
Rozpočet Horácko 2015

23.03.2015
Zapis z rady MR Horácko

28.02.2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2015

28.02.2015
Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2015 - 2019

28.02.2015
Stanovy spolku EVCO

28.02.2015
Stanovy - Svazku obcí pro komunální služby

28.02.2015
Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2014

27.02.2015
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2/2015, které se konalo 27.2.2015, je k dispozici zde.

27.02.2015
Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou
Psychologické poradny pro dospělé, Pedagogicko-psychologická poradna pro děti, Právní poradna

20.02.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

28.01.2015
Upozornění pro vlastníky odcizených vozidel

16.01.2015
Výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2015

16.01.2015
D Test
Poradenství pro občany například v oblasti spotřebitelského práva, řešení sporů se spotřebiteli apod.

16.01.2015
Čistá Vysočina
Úklid veřejného prostanství a přírody ve dnech 11. - 22.dubna.

16.01.2015
Centrum pro zdravotně postižené kraje vysočina
Aktuální informace pro občany.

16.01.2015
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 1/2015, které se konalo 16.1.2015, je k dispozici zde.

16.01.2015
Zápis jednání zástupců obcí lokality Horka, memorandum, informační centrum

08.01.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

30.12.2014
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“

29.12.2014
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 11/2014, které se konalo 29.12.2014, je k dispozici zde.

21.12.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

21.12.2014
Pozvánka na inventarizaci majetku, zasedání finančního a kontrolního výboru

05.12.2014
Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina
které se bude konat dne 16. 12. 2014 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina

01.12.2014
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

24.11.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015

24.11.2014
Rozpočtové výhledy

21.11.2014
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 10/2014, které se konalo 21.11.2014, je k dispozici zde.

14.11.2014
Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

14.11.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

13.11.2014
Rozhodnutí MŽP
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, na základě žádosti organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů, stanovit průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (PÚ ZZZK) Horka, pro ověření homogenní přírodní geologické struktury – horninového bloku s vhodnými geotechnickými vlastnostmi pro navazující průzkumně-geologické práce.

13.11.2014
Lokalita Horka
Topografická situace

07.11.2014
Informace z FÚ KV
NA ZÁKLADĚ UKONČENÉ DIGITALIZACE POZEMKŮ JSME DOSTALI OD FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA, ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ NABÍDKU POMOCI PŘI VYPLNĚNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI Z DŮVODU VZNIKLÝCH ROZDÍLŮ VE VÝMĚRÁCH POZEMKŮ A JEJICH OZNAČENÍ.

07.11.2014
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů — předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020“

06.11.2014
Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Oslavička
Zasedání se konalo dne 6.11.2014, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

30.10.2014
Svolání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička

02.10.2014
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 9/2014, které se konalo 2.10.2014, je k dispozici zde.


Archiv aktualit >>

Letecký pohled na Oslavičku

Sidebar

Footer